Attribution

Tack till samtliga:

Ljud:

Startljud

Cartoon beat start

Avbrytande ljud

DISTORTION!!!!

Avslutande ljud

Slutljud: End Game - Fail

Typsnitt:

Samtliga texter

Typsnitt: Swanky standard