Truddelutten piano

E2

F2

G2

A2

B2

C3

D3

E3

F3

G3

A3

B3

C4

D4

E4

F4

G4

A4

B4

C5

D5

E5

F2

G2

A2

B2

C3

D3

E3

F3

G3

A3

B3

C4

D4

E4

Större piano..?

Håll telefonen som om du skulle kolla på film i helskärm (vrid till landskapsläge).

Spela med tangentbordet eller musen.

A=E2 S=F2 D=G2 F=A2 G=B2 Q=C3 W=D3 E=E3 R=F3 T=G3 Y=A3 U=B3 I=C4 O=D4 P=E4 Å=F4 H=G4 J=A4 K=B4 L=C5 Ö=D5

Pianot
laddas